Luk bagdøren


til en

Shelly Enhed


Når du har tilføjet en Shelly Enhed til netværket, er den som udganspunkt ikke beskyttet med password. D.v.s. at alle der kender IP-adressen har adgang til den.

Din søn vil f.eks. lave sjov med dig og din kone. Han sætter derfor soveværelse lyset op til at slukke og tænde hver 5 minut imellem kl. 02:00 og 03:00 om natten :-)

Sikkerhed opsat i APP-en


Åbn APP-en på din mobil og gå ind i rummet hvor hvor Enheden der skal sikres er og touch denne. Nu ser du siden som ses herunder.

fig. 1


Touch "Settings" og stadistikken forsvinder og en menu åbner sig istedet.

fig. 2


Her klikker du på "Internet" og endnu en menu kommer frem.

fig. 3


I denne menu touch på "Restrict Login" og endnu en ny del åbner.

fig. 4


Touch nu markeringsfeltet "Enable" og udfyld med Brugernavn og Password og slut af med et tryk på "APPLY" hvorefter disse tilføjes til Enheden.
 
Sikkerhed opsat på PC eller MAC


For at bruge denne metode skal man kende IP-adressen på Enheden. IP-adressen kan du findes i din Router eller ved hjælp af f.eks. Shellys Scanner.
Scanneren kan downloades fra Shelly her:
For PC: https://shelly.cloud/documents/device_finders/ShellyFinderWindows.zip
For MAC: https://shelly.cloud/documents/device_finders/ShellyFinderOSX.zip


Det kan være at du skal klikke flere gange på "Start Scanning" før den finder alle Enhederne.

IP-adressen kan nu indsættes i din Internet Browser (På TV, Mobil, Tablet eller Computer) og følgende side kommer frem; men kun hvis Enheden ikke er beskytte af Password:


Her skal du klikke på "Internet & Security" og denne side kommer frem.


Endelig klikkes der på "Restrict Login" og sidste side vises.


Klik på markeringsfeltet foran "Restrict the web interf....." og udfyld de 2 felter med Brugernavn og Password. Afslut med et klik på "SAVE" hvorefter disse tilføjes til Enheden.

Opdateret: 24.3.2022